مشاوره تلفنی بصورت شبانه روزی سامانه تلفنی مشاوره همراه برای انتخاب رشته.

لطفا برای تماس با مشاورین تحصیلی و برقراری تماس تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید .


۰۹۳۳۷۹۶۱۰۷۳

۰۹۱۷۴۷۶۹۹۷۶


مشاوره تلفنی برای اتتخاب رشته یعنی:

_شما را نسبت به رشته های موجود اگاهی می بخشیم

_شما را نسبت به علاقه و تخصصی که میتونید در هرکدا از رشته ها پیدا کنید اگاهی می دهیم

_شما را با تمام رشته هایی که بازار کار داره با خبر میکنیم

_شما را با اگاهی کامل با رشته های کاذب یا واقعیتون اشنا میکنیم

_برخی رشته ها مناسب شما نیستند ، لذا اتتخاب انها به زیان شما تمام می شود و برخی از ماها سالها در ان رشته میمونیم و پشیمانی به بار می اورد

+برای جلوگیری از هر خطر احتمالی و یا کم کردن خطرهای احتمالی و حل کردن مشکلات لطفا تماس بگیرید.

ما مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم