با خیانت همسر خود چه میکنید؟

آیا سریعا گارد گرفته و تذکر میدهید؟

یا سکوت میکنید؟ میبخشید و فراموش میکنید یا همیشه مدام توی ذهن او پین میکنید؟ برای برخورد با خیانت همسر خود چه استراتژی و نقشه ی راهی دارید؟

بیشتر خانمها و آقایان متاسفانه در برخورد با خیانت همسرشان اشتباها کارهایی میکنند که رابطه را در عوض اینکه بهتر کند بدتر میکند و شخص خطاکار را متجری به ادامه خیانت خود میکنند یا برعکس از زندگی مشترک هم منصرف کرده و جدا می شوند.


لذالازمه شخصی از بیرون که ۳ ویژگی داره ( متخصص_ رازادر_ بی طرف) و بهترین نمونش مشاور هست بیادو واسطه گری کنه و اطلاعاتی رو به شما بده (ظرف ۴۵ دقیقه) تا با بکارگیری اون موارد زندگی خوبتون رو ادامه بدید و اگه بده خوبش کنید و بتونید زندگی مشترک رو ادامه بدید اونم بدون تکرار خیانت.

میتونید با شمار ه تماس های زیر در تماس باشید
۰۹۳۳۷۹۶۱۰۷۳
۰۹۱۷۴۷۶۹۹۷۶